Nabór na stanowisko Radcy Prawnego - 19.IX.2022 r.

Wynik naboru - brak rozstrzygnięcia

Mosina, 12 października 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze

Radcy Prawnego  

w Biurze Radców Prawnych

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W przeprowadzonym procesie naboru złożono trzy oferty. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, komisja postanowiła nie rekomendować kandydata do zatrudnienia.