Nabory ogłoszone w 2019 r.


Oferowane stanowisko
Data ogłoszenia
Termin składania dokumentów 
Przebieg naboru
Jednostka/Komórka
Stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3 etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 24 stycznia 2019 r.
11 lutego 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
- Wynik naboru

Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Urząd Miejski w Mosinie
 1 lutego 2019 r.
15 lutego 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wyniki naboru
Stanowisko: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz w Mosińskiej Bibliotece Publicznej
(2 etaty)

Mosińska Biblioteka Publiczna
 24 stycznia 2019 r.
18 lutego 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze

- Wyniki naboru
Stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych (3 etaty)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
18 lutego 2019 r.
28 lutego 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych  
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
 - Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa

Urząd Miejski w Mosinie
 12 marca 2019 r.
25 marca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie

Urząd Miejski w Mosinie
 15 marca 2019 r.
29 marca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Projektami i Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 22 marca 2019 r.
 8 kwietnia 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami Referat Geodezji i Nieruchomości - na czas zastępstwa

Urząd Miejski w Mosinie
 22 marca 2019 r.
8 kwietnia 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 22 marca 2019 r.
 5 kwietnia 2019 r.
www.tbs.mosina.pl
Księgowy/a w Dziale Finansowo - Księgowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
9 maja 2019 r.
20 maja 2019 r.

- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o niekaralności
- RODO
- Wynik naboru
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
9 maja 2019 r.
 7 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Formularz ofertowy
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 10 maja 2019 r.
 24 maja 2019 r.
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Mosinie
 10 maja 2019 r.
 24 maja 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
-Nierozstrzygnięcie naboru
Stanowisko urzędnicze: samodzielny referent

Szkoła Podstawowa w Daszewicach
 10 maja 2019 r.
 28 maja 2019 r.
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności

Urząd Miejski w Mosinie
 15 maja 2019 r.
 28 maja 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze: księgowy/starszy księgowy

Szkoła Podstawowa w Czapurach

 17 maja 2019 r.
 7 czerwca 2019 r.
 - Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie kandydata
-Nierozstrzygnięcie naboru
Księgowy/a w Dziale Finansowo - Księgowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
22 maja 2019 r.
7 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o niekaralności
- RODO
- Wynik naboru
Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej

Urząd Miejski w Mosinie
 30 maja 2019 r.
 14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Sekretarka

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie
31 maja 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
Sekretarka

Przedszkole w Wiórku
31 maja 2019 r.
 14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
Sekretarka

Przedszkole nr 4 w Mosinie
31 maja 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
Sekretarka

Przedszkole nr 2 w Mosinie
31 maja 2019 r.
 14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
Pomoc nauczyciela

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie
31 maja 2019 r.
14 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
Stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Urząd Miejski w Mosinie
 17 czerwca 2019 r.
 28 czerwca 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego

Urząd Miejski w Mosinie
 25 czerwca 2019 r.
 10 lipca 2019 r.
 - Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze: samodzielny referent

Szkoła Podstawowa w Daszewicach
 1 lipca 2019 r.
 9 sierpnia 2019 r.
- Klauzula informacyjna RODO
Nierozstrzygnięcie naboru
Stanowisko urzędnicze:
księgowy/starszy księgowy

Szkoła Podstawowa w Czapurach
 3 lipca 2019 r.
 16 lipca 2019 r.
 - Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie kandydata
Pomoc kuchenna (1/2 etatu)

Szkoła Podstawowa w Rogalinie
 25 lipca 2019 r.
 b.d.
Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Urząd Miejski w Mosinie
 30 lipca 2019 r.
 12 sierpnia 2019 r., godz. 15.00
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Sekretarz Gminy Mosina

Urząd Miejski w Mosinie
 14 sierpnia 2019 r.
 27 sierpnia 2019 r.
Stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych

Urząd Miejski w Mosinie
 14 sierpnia 2019 r.
 26 sierpnia 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
-Nierozstrzygnięcie naboru
Kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Miejski w Mosinie
 9 września 2019 r.
 20 września 2019 r.
Pracownik socjalny - umowa na zastępstwo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
18 września 2019 r.
10 października 2019 r.
 
- Ogłoszenie o naborze
- Oświadczenie osoby rekrutowanej
Stanowisko urzędnicze:
księgowy/starszy księgowy

Szkoła Podstawowa w Czapurach
 19 września 2019 r.
 2 października 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie kandydata
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. BHP

Urząd Miejski w Mosinie
 19 września 2019 r.
 30 września 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac

Urząd Miejski w Mosinie
 19 września 2019 r.
 30 września 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac

Urząd Miejski w Mosinie
 23 października 2019 r.
 4 listopada 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 23 października 2019 r.
 4 listopada 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kluzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze: samodzielny referent

Szkoła Podstawowa w Daszewicach
 4 listopada 2019 r.
 20 listopada 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO

- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze: księgowy

Szkoła Podstawowa w Czapurach
 4 listopada 2019 r.
 20 listopada 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie rekrutacyjne
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru
Psycholog
w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mosinie
 18 listopada 2019 r.
 10 grudnia 2019 r.
- Ogłoszenie
- Oświadczenie osoby rekrutowanej
Stanowisko urzędnicze ds. kadr i płac

Urząd Miejski w Mosinie
 2 grudnia 2019 r.
 13 grudnia 2019 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Urząd Miejski w Mosinie
 27 grudnia 2019 r.
 13 stycznia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru

UWAGA: Jeżeli do danego ogłoszenia nie wprowadzono indywidualnych wzorów dokumentów, można korzystać z uniwersalnych formularzy dostępnych >>>TUTAJ<<<