Nabory ogłoszone w 2020 r.


Oferowane stanowisko

Jednostka/komórka
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Przebieg naboru
Kierownicze stanowisko urzędnicze: Skarbnik Gminy Mosina
Urząd Miejski w Mosinie
8 stycznia 2020 r. 21 stycznia 2020 r.
Stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
15 stycznia 2020 r.
27 stycznia 2020 r.
Stanowisko urzędnicze ds. BHP

Urząd Miejski w Mosinie
 13 lutego 2020 r.
 25 lutego 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Prezes Zarządu

Park Strzelnica Sp. z o.o. w organizacji
19 lutego 2020 r.
28 lutego 2020 r.
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 10 marca 2020 r.
 23 marca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
 
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 10 marca 2020 r.
 23 marca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Urząd Miejski w Mosinie
11 marca 2020 r.
24 marca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze: Księgowy/Starszy księgowy

Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku
20 marca 2020 r.
17 kwietnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz.pdf
- Oświadczenie.pdf
- Klauzula RODO.pdf
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Prezes Zarządu

Park Strzelnica
Sp. z o.o.
w organizacji
 20 kwietnia 2020 r.
 30 kwietnia 2020 r.
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.pdf
- Kwestionariusz, zgoda, klauzula RODO.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 28 kwietnia 2020 r.
 11 maja 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat

Urząd Miejski w Mosinie
 6 maja 2020 r.
 18 maja 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 28 maja 2020 r.
 8 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat

Urząd Miejski w Mosinie
 29 maja 2020 r.
 10 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Nabór na stanowisko urzędnicze Kadrowo-Księgowej/ego w Dziale Finansowo - Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 2 czerwca 2020 r.
 15 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Informacja o nierozstrzygnięciu naboru
Kierownicze stanowisko urzędnicze:
Audytor wewnętrzny

Urząd Miejski w Mosinie
 9 czerwca 2020 r.
 19 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Mosinie
 10 czerwca 2020 r.
 22 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Nabór na stanowisko urzędnicze Kadrowo-Księgowej/ego w Dziale Finansowo - Księgowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 16 czerwca 2020 r.
 30 czerwca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Wynik naboru
Stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat

Urząd Miejski w Mosinie
 1 lipca 2020 r.
 17 lipca 2020 r.

Stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Mosinie
 2 lipca 2020 r.
 17 lipca 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 27 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych

Urząd Miejski w Mosinie
 27 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. systemu informacji przestrzennej i planowania przestrzennego

Urząd Miejski w Mosinie
 27 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat

Urząd Miejski w Mosinie
 29 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.

Stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Urząd Miejski w Mosinie
 29 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 29 lipca 2020 r.
 10 sierpnia 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Prezes Zarządu

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
 14 sierpnia 2020 r.
 16 września 2020 r.
- Aktualizacja ogłoszenia - zmiana terminu składania dokumentów i rozmów z kandydatami.pdf
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.pdf
- Oświadczenie RODO.pdf
Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie
 14 sierpnia 2020 r.
 16 września 2020 r.
- Aktualizacja ogłoszenia - zmiana terminu składania dokumentów i rozmów z kandydatami.pdf
- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego.pdf
- Oświadczenie RODO.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości syntetycznej

Urząd Miejski w Mosinie
 26 sierpnia 2020 r.
 8 września 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 27 sierpnia 2020 r.
 8 września 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego

Urząd Miejski w Mosinie
 9 września 2020 r.
 21 września 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierostrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 14 września 2020 r.
 25 września 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Urząd Miejski w Mosinie
 14 września 2020 r.
 25 września 2020 r. godz. 12.00
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych

Urząd Miejski w Mosinie
 22 września 2020 r.
 5 października 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze: Strażnik Straży Miejskiej

Straż Miejska w Mosinie
Urząd Miejski w Mosinie
 22 września 2020 r.
 5 października 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko urzędnicze ds. utrzymania mienia komunalnego

Urząd Miejski w Mosinie
 25 września 2020 r.
 7 października 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Mosinie
 6 października 2020 r.
 19 października 2020 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 14 października 2020 r.
 26 października 2020 r., godz. 15.00
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacja RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf