Nabory ogłoszone w 2021 r.


Oferowane stanowisko

Jednostka/komórka
Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Przebieg naboru
Stanowisko ds. zarządzania drogami
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
21 stycznia 2021 r.
2 lutego 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Urząd Miejski w Mosinie
 26 stycznia 2021 r.
 5 lutego 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 17 lutego 2021 r.
 26 lutego 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko kierownicze: Główna księgowa

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
 18 lutego 2021 r.
 4 marca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenie kandydata.pdf
- Klauzula informacyjna RODO.pdf
- Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. zarządzania drogami (na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 24 lutego 2021 r.
 8 marca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków

Urząd Miejski w Mosinie
 11 marca 2021 r.
 22 marca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 23 marca 2021 r.
 2 kwietnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 7 kwietnia 2021 r.
 19 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Pracownik socjalny (na zastępstwo)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie
 20 kwietnia 2021 r.
 28 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 31 maja 2021 r.
 14 czerwca 2021 r. godz. 15.00

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Urząd Miejski w Mosinie
 7 czerwca 2021 r.
 17 czerwca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Główna księgowa

Mosińska Biblioteka Publiczna
 22 czerwca 2021 r.
 31 sierpnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Wynik naboru.pdf
Pracownik obsługi obiektów sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
 2 lipca 2021 r.
 12 lipca 2021 r. godz. 13.00
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Kwestionariusz osobowy.pdf
- Oświadczenie.pdf
Stanowisko ds. utrzymania mienia komunalnego

Urząd Miejski w Mosinie
 9 lipca 2021 r.
 30 lipca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. oświaty i sportu

Urząd Miejski w Mosinie
 12 lipca 2021 r.
 30 lipca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 16 lipca 2021 r.
 30 lipca 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Urząd Miejski w Mosinie
 16 lipca 2021 r.
 13 sierpnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 16 sierpnia 2021 r.
 31 sierpnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. płac i księgowości

Urząd Miejski w Mosinie
 16 sierpnia 2021 r.
 31 sierpnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Urząd Miejski w Mosinie
 19 sierpnia 2021 r.
 6 września 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierostrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 16 września 2021 r.
 30 września 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Urząd Miejski w Mosinie
 16 września 2021 r.
 30 września 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. podatków i opłat

Urząd Miejski w Mosinie
 1 października 2021 r.
 12 października 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 18 października 2021 r.
 8 listopada 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Stanowisko ds. inwestycji gminnych (na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 18 października 2021 r.
 8 listopada 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Nierozstrzygnięcie naboru.pdf
Stanowisko ds. kadr i płac
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 22 października 2021 r.
 15 listopada 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Mosinie
 26 października 2021 r.
 15 listopada 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru.pdf
Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
 16 listopada 2021 r.
 23 listopada 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Stanowisko ds. inwestycji gminnych
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 25 listopada 2021 r.
 6 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. ochrony środowiska
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 25 listopada 2021 r.
 6 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 25 listopada 2021 r.
 6 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. inwestycji gminnych
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 9 grudnia 2021 r.
 20 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. ochrony środowiska
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 9 grudnia 2021 r.
 20 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 9 grudnia 2021 r.
 20 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO 
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 14 grudnia 2021 r.
 29 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania drogami
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 15 grudnia 2021 r.
 29 grudnia 2021 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. inwestycji gminnych
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 30 grudnia 2021 r.
 17 stycznia 2022 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urząd Miejski w Mosinie
 30 grudnia 2021 r.
 17 stycznia 2022 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Główny księgowy
(1/2 etatu na zastępstwo)

Przedszkole Nr 4 "Bajkowy Domek"
 30 grudnia 2021 r.
 n.d.
- Informacja o zatrudnieniu.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Główny księgowy
(1/2 etatu na zastępstwo)

Przedszkole Nr 2 "Wesołe Skrzaty"
 31 grudnia 2021 r.
 n.d.
- Informacja o zatrudnieniu.pdf
Stanowisko ds. inwestycji drogowych

Urząd Miejski w Mosinie
 31 grudnia 2021 r.
 17 stycznia 2022 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)
Stanowisko ds. zarządzania drogami
(na zastępstwo)

Urząd Miejski w Mosinie
 31 grudnia 2021 r.
 17 stycznia 2022 r.
- Ogłoszenie o naborze.pdf
- Klauzula informacyjna RODO
- Wynik naboru (brak rozstrzygnięcia)