Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 5.IX.2023 r.

Wynik naboru

Mosina, 25.09.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Rada Nadzorcza Mosińskiego Towarzystwa Społecznego sp. z o.o. w Mosinie w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu spółki informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłoniono kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu, którym został Pan Marcin Burzyński zam. w Komornikach.

Z dniem 25.09.2023 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Marcina Burzyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mosinie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Paulina Sommerrey