I Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 01.12.2010 r.

Uchwała nr I/4/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR I/4/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Jacka Szeszuły.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/3/10 w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR I/3/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/2/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR I/2/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie w osobie Waldemara Waligórskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała nr I/1/10 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR I/1/10
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 1 Statutu Gminy Mosina, stanowiącego załącznik do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 3523), zmienionego uchwałą nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 617), zmienionego uchwałą nr XXXVI/310/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 24, poz. 621), zmienionego uchwałą nr XLIX/379/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4895), zmienionego uchwałą nr XXI/107/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 3943), zmienionego uchwałą nr XLIX/339/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 209, poz. 3593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mosinie w następującym składzie:

1) Kordian Kleiber

2) Wiesława Mania

3) Waldemar Wiązek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.