L sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.10.2013 r.

Uchwała Nr L/353/13 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr L/353/13.PDF

Uchwała Nr L/352/13 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr L/352/13.PDF

Uchwała Nr L/351/13 w sprawie nadania Gimnazjum w Pecnej imienia Powstańców Wielkopolskich

Uchwała Nr L/351/13.PDF

Uchwała Nr L/350/13 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Mosina

Uchwała Nr L/350/13.PDF

Uchwała Nr L/349/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Uchwała Nr L/349/13.PDF

Uchwała Nr L/348/13 w sprawie miesięcznej diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Mosina

Uchwała Nr L/348/13.PDF

Uchwała Nr L/347/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr L/347/13.PDF

Uchwała Nr L/346/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2014

Uchwała Nr L/346/13.PDF

Uchwała Nr L/345/13 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała Nr L/345/13.PDF

Uchwała Nr L/344/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr L/344/13.PDF

Uchwała Nr L/343/13 dotycząca projektu i wniesienia wkładu własnego do projektu pt. Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu

Uchwała Nr L/343/13.PDF

Uchwała Nr L/342/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulic

Uchwała Nr L/342/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/342/13.JPG

Uchwała Nr L/341/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek

Uchwała Nr L/341/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/341/13.JPG