LIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2013 r.

Uchwała Nr LIV/382/13 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego

Uchwała Nr LIV/382/13.PDF

Uchwała Nr LIV/381/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr LIV/381/13.PDF

Uchwała Nr LIV/380/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Starym

Uchwała Nr LIV/380/13.PDF

Uchwała Nr LIV/379/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czapury

Uchwała Nr LIV/379/13.PDF

Uchwała Nr LIV/378/13 zmieniająca Uchwałę Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie z 24 stycznia 2002 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

Uchwała Nr LIV/378/13.PDF

Uchwała Nr LIV/377/13 zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/328/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transpo

Uchwała Nr LIV/377/13.PDF

Uchwała Nr LIV/376/13 w sprawie skargi Małgorzaty Rajkowskiej

Uchwała Nr LIV/376/13.PDF