LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04.2014 r.

Uchwała Nr LIX/428/14 w sprawie skargi radnej Małgorzaty Kaptur

Uchwała Nr LIX/428/14.PDF

Uchwała Nr LIX/427/14 w sprawie nadania nazwy Topolowa drodze w Pecnej

Uchwała Nr LIX/427/14.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LIX/427/14.PDF

Uchwała Nr LIX/426/14 w sprawie nadania nazwy Leona Wyczółkowskiego drodze w Mosinie

Uchwała Nr LIX/426/14.PDF
Załącznik do Uchwały Nr LIX/426/14.PDF


Uchwała Nr LIX/425/14 w sprawie nadania nazwy Zofii Stryjeńskiej drodze w Mosinie

Uchwała Nr LIX/425/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/425/14.PDF

Uchwała Nr LIX/424/14 w sprawie nadania nazwy Artura Grottgera drodze w Mosinie

Uchwała Nr LIX/424/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/424/14.PDF

Uchwała Nr LIX/423/14 w sprawie nadania nazwy Stanisława Lema drodze w Mosinie

Uchwała Nr LIX/423/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/423/14.PDF

Uchwała Nr LIX/422/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wawrzyniaka i ulicy Łaziennej w Mosinie

Uchwała Nr LIX/422/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/422/14.JPG

Uchwała Nr LIX/421/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie

Uchwała Nr LIX/421/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/421/14.JPG

Uchwała Nr LIX/420/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo–zachodnich terenów wsi Krajkowo

Uchwała Nr LIX/420/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/420/14.JPG

Uchwała Nr LIX/419/14 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno–zachodnich terenów wsi Czapury

Uchwała Nr LIX/419/14.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr LIX/419/14.JPG

Uchwała Nr LIX/418/14 w sprawie polityki parkingowej w Gminie Mosina

Uchwała Nr LIX/418/14.PDF
Załącznik do
Uchwały Nr LIX/418/14.PDF

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-I.4131.1.216.2014.8 z 21.05.2014 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały) 

Uchwała Nr LIX/417/14 o odmowie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr LIX/417/14.PDF

Uchwała Nr LIX/416/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LIX/416/14.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/416/14.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/416/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10 do Uchwały Nr LIX/416/14.PDF

Uchwała Nr LIX/415/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LIX/415/14.PDF

Uchwała Nr LIX/414/14 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr LIX/414/14.PDF