LVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.02.2014 r.

Uchwała Nr LVII/398/14 w sprawie skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak

Uchwała Nr LVII/398/14.PDF

Uchwała Nr LVII/397/14 w sprawie nadania nazwy Nad Babinką drodze w Daszewicach

Uchwała Nr LVII/397/14.PDF

Uchwała Nr LVII/396/14 w sprawie skargi Małgorzaty Rajkowskiej z dnia 21 listopada 2013 r. na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVII/396/14.PDF

Uchwała Nr LVII/395/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Mosina poprzez realizację programu Mosiń

Uchwała Nr LVII/395/14.PDF