LVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.03.2014 r.

Uchwała Nr LVIII/413/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Mosina w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Uchwała Nr LVIII/413/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/412/14 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/266/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich gran

Uchwała Nr LVIII/412/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/411/14 zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na jednomandatowe okręgi wyborcze

Uchwała Nr LVIII/411/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/410/14 w sprawie skargi Ireny i Jerzego Kręgielczak z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwała Nr LVIII/410/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/409/14 w sprawie nadania nazwy Dębowa drodze w Rogalinku

Uchwała Nr LVIII/409/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/408/14 w sprawie nadania nazwy Jarzębinowa drodze w Daszewicach

Uchwała Nr LVIII/408/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/407/14 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku

Uchwała Nr LVIII/407/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/406/14 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LVIII/406/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/405/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mosina środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr LVIII/405/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/404/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LVIII/404/14.PDF
Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Uchwały
Nr LVIII/404/14.PDF
Załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 10 i załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVIII/404/14.PDF


Uchwała Nr LVIII/403/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

UchwałaNr LVIII/403/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/402/14 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr LVIII/402/14.PDF

Uchwała Nr LVIII/401/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Uchwała Nr LVIII/401/14 z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LVIII/401/14.JPG

Uchwała Nr LVIII/400/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVIII/400/14.PDF

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-I.4131.1.185.2014.8 z 24.04.2014 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały) 

Uchwała Nr LVIII/399/14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVIII/399/14.PDF

(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN-I.4131.1.186.2014.8 z 24.04.2014 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)