LX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 21.05.2014

Uchwała Nr LX/438/14 w sprawie skargi Przychodni Lekarza Rodzinnego CONSENSUS Zbigniew Ewa Andrusiak spółka jawna

Uchwała Nr LX/438/14.PDF

Uchwała Nr LX/437/14 w sprawie skargi Przychodni Zdrowia VIS MEDICA R. Matuszkiewicz, D. Wołowiec. J. Ruta Brona spółka jawna

Uchwała Nr LX/437/14.PDF

Uchwała Nr LX/436/14 w sprawie nadania nazwy Żwirowa drodze w Krośnie

Uchwała Nr LX/436/14.PDF

Uchwała Nr LX/435/14 w sprawie nadania nazwy Miętowa drodze w Sowinkach

Uchwała Nr LX/435/14.PDF

Uchwała Nr LX/434/14 w sprawie nadania nazwy Makowa drodze w Sowinkach

Uchwała Nr LX/434/14.PDF

Uchwała Nr LX/433/14 w sprawie nadania nazwy Powojowa drodze w Sowinkach

Uchwała Nr LX/433/14.PDF

Uchwała Nr LX/432/14 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr LX/432/14.PDF

Uchwała Nr LX/431/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr LX/431/14.PDF

Uchwała Nr LX/430/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała Nr LX/430/14.PDF
Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LX/430/14.PDF
Załącznik nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 10 do Uchwały Nr LX/430/14.PDF

Uchwała Nr LX/429/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 - 2019

Uchwała Nr LX/429/14.PDF