LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.05.2014 r.

Uchwała Nr LXII/441/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok

Uchwała Nr LXII/441/14.PDF

Uchwała Nr LXII/440/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok

Uchwała Nr LXII/440/14.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF

Załączniki nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF
Załączniki nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2013 rok.PDF

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.PDF

Uchwała Nr LXII/439/14 dotycząca upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa w Mosinie w ul. Żeromskiego / Nałkowskiej - sieci wo

Uchwała Nr LXII/439/14.PDF