LXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 16.10.2014 r.

Uchwała Nr LXVIII/482/14 w sprawie nadania Statutów Sołectwom i Osiedlom Gminy Mosina

Uchwała Nr LXVIII/482/14.PDF
Załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 do
Uchwały Nr LXVIII/482/14.PDF
Załącznik nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13 i nr 14 do Uchwały Nr LXVIII/482/14.PDF
Załącznik nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20 i nr 21 do Uchwały Nr LXVIII/482/14.PDF
Załącznik nr 22, nr 23, nr 24 i nr 25 do Uchwały Nr LXVIII/482/14.PDF
Załącznik nr 26, nr 27 i nr 28 do Uchwały Nr LXVIII/482/14.PDF

Uchwała Nr LXVIII/481/14 dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospod

Uchwała Nr LXVIII/481/14.PDF

Uchwała Nr LXVIII/480/14 w sprawie udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr LXVIII/480/14.PDF