V Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2010 r.

Uchwała nr V/25/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach


Uchwała nr V/24/10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pecnej


Uchwała nr V/23/10 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania


Uchwała nr V/22/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2010 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 2/80/2011 z 26.01.2011 r. stwierdziło, że uchw


Uchwała nr V/21/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może zaciągnąć zobowiązanie