VII Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.01.2011 r.

Uchwała nr VII/32/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011


Uchwała nr VII/31/11 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie


Uchwała nr VII/30/11 dotycząca przekazania skargi z dnia 10 grudnia 2010 r. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Poznaniu


Uchwała nr VII/29/11 w sprawie miesięcznych diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Mosina


Uchwała nr VII/28/11 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego


Uchwała nr VII/27/11 w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej