XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26 i 27.09.2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/339/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach

Uchwała Nr XLVIII/339/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/338/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach

Uchwała Nr XLVIII/338/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/337/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach

Uchwała Nr XLVIII/337/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/336/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach

Uchwała Nr XLVIII/336/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/335/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sowinkach

Uchwała Nr XLVIII/335/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/334/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Uchwała Nr XLVIII/334/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/333/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Uchwała Nr XLVIII/333/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/332/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

Uchwała Nr XLVIII/332/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/331/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

Uchwała Nr XLVIII/331/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/330/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

Uchwała Nr XLVIII/330/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/329/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

Uchwała Nr XLVIII/329/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/328/13 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/1, obręb Mosina

Uchwała Nr XLVIII/328/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/327/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/327/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/326/13 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Mosina do Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi

Uchwała Nr XLVIII/326/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/325/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XLVIII/325/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/324/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli Glinianki w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XLVIII/324/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/323/13 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr XLVIII/323/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/322/13 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 42/3, 3257, obręb Mosina

Uchwała Nr XLVIII/322/13.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/322/13.JPG

Uchwała Nr XLVIII/321/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części wsi Krajkowo i Baranowo

Uchwała Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/321/13.PDF


Uchwała Nr XLVIII/320/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013

Uchwała Nr XLVIII/320/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/319/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2013 - 2019

Uchwała Nr XLVIII/319/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/318/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr XLVIII/318/13.PDF

Uchwała Nr XLVIII/317/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET SA na lata 2014-2018

Uchwała Nr XLVIII/317/13.PDF