XVI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 02.09.2011 r.

Uchwała Nr XVI/95/11 w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 20 w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Szpital w Ludwikowie, 62-050 Mosina


Uchwała Nr XVI/94/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Rogalin


Uchwała Nr XVI/93/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek


Uchwała Nr XVI/92/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Czapury


Uchwała Nr XVI/91/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku


Uchwała Nr XVI/90/11 w sprawie opinii dotyczącej podziału obrębów ewidencyjnych