XXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2011 r.

Uchwała Nr XXI/160/11 dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Mosinie w przedmiocie nierozpatrzenia skargi złożonej w d


Uchwała Nr XXI/159/11 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania


Uchwała Nr XXI/158/11 w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2012


Uchwała Nr XXI/157/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 2018