XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.02.2012 r.

Uchwała Nr XXIV/170/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Drużynie


Uchwała Nr XXIV/169/12 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi


Uchwała Nr XXIV/168/12 w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Rogalinku


Uchwała Nr XXIV/167/12 w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Rogalinie


Uchwała Nr XXIV/166/12 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej