XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.06.2012 r.

Uchwała Nr XXIX/206/12 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie


Uchwała Nr XXIX/205/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Świątnikach


Uchwała Nr XXIX/204/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie


Uchwała Nr XXIX/203/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dymaczewie Nowym


Uchwała Nr XXIX/202/12 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mosinie


Uchwała Nr XXIX/201/12 dotycząca zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopol


Uchwała Nr XXIX/200/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012


Uchwała Nr XXIX/199/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 – 2018


Uchwała Nr XXIX/198/12 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego


Uchwała Nr XXIX/197/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie