XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.09.2012 r.

Uchwała Nr XXXI/225/12 w sprawie apelu Gminy Mosina

Uchwała Nr XXXI/225/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/224/12 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Uchwała Nr XXXI/224/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/223/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

Uchwała Nr XXXI/223/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/222/12 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

Uchwała Nr XXXI/222/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/221/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w Czapurach

Uchwała Nr XXXI/221/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/220/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu magistrali wodociągowej na terenie wsi Sasinowo, Rogalin, Mieczewo

Uchwała Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.1 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.2 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.3 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.4 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.5 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.6 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 1.7 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/220/12.PDF


Uchwała Nr XXXI/219/12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012

Uchwała Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/219/12.PDF


Uchwała Nr XXXI/218/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XXXI/218/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/217/12 w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr XXXI/217/12.PDF

Uchwała Nr XXXI/216/12 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

Uchwała Nr XXXI/216/12.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/216/12.PDF