XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 8.01.2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/266/13 w sprawie podziału gminy Mosina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXVIII/266/13.PDF