III sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 16.12.2014 r.

Uchwała Nr III/10/14 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Mosina

Uchwała Nr III/10/14.PDF

Uchwała Nr III/9/14 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr III/9/14.PDF

Uchwała Nr III/8/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr III/8/14.PDF

Uchwała Nr III/7/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr III/7/14.PDF

Uchwała Nr III/6/14 w sprawie diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr III/6/14.PDF

Uchwała Nr III/5/14 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr III/5/14.PDF