L sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.05.2017 r.

Uchwała Nr L/587/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 4 maja 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.16.2017)

Uchwała Nr L/587/17.pdf

Uchwała Nr L/586/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.15.2017)

Uchwała Nr L/586/17.pdf

Uchwała Nr L/585/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.14.2017 i BR.1510.104.2017)

Uchwała Nr L/585/17.pdf

Uchwała Nr L/584/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.13.2017 i BR.1510.102.2017)

Uchwała Nr L/584/17.pdf

Uchwała Nr L/583/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.107.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosin

Uchwała Nr L/583/17.pdf

Uchwała Nr L/582/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.106.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosin

Uchwała Nr L/582/17.pdf

Uchwała Nr L/581/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.104.2017 i BR.1511.14.2017) na Komisję Rewizyjną Rady

Uchwała Nr L/581/17.pdf

Uchwała Nr L/580/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.103.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr L/580/17.pdf

Uchwała Nr L/579/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.102.2017 i BR.1511.13.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr L/579/17.pdf

Uchwała Nr L/578/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 28 kwietnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.105.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr L/578/17.pdf

Uchwała Nr L/577/17 dotycząca przekazania pisma z dnia 2 maja 2017 r. (data wpływu: 5 maja 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.17.2017) Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr L/577/17.pdf

Uchwała Nr L/576/17 zmieniająca Uchwałę Nr LV/390/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

Uchwała Nr L/576/17.pdf

Uchwała Nr L/575/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr L/575/17.pdf

Uchwała Nr L/574/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr L/574/17.pdf

Uchwała Nr L/573/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok

Uchwała Nr L/573/17.pdf

Uchwała Nr L/572/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok

Uchwała Nr L/572/17.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 1 do
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok.pdf
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.pdf