LI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 12.06.2017 r.

Uchwała Nr LI/589/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”

Uchwała Nr LI/589/17.pdf

Uchwała Nr LI/588/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 3911P w m. Pecna oraz nr 2465P i nr 2469P w m. Drużyna

Uchwała Nr LI/588/17.pdf