LIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.11.2017 r.

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej w Pecnej

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Obwieszczenie dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

Obwieszczenie.pdf
Załącznik do obwieszczenia.pdf

Uchwała Nr LIX/705/17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

Uchwała Nr LIX/705/17.pdf

Uchwała Nr LIX/704/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.136.2017)

Uchwała Nr LIX/704/17.pdf

Uchwała Nr LIX/703/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.135.2017)

Uchwała Nr LIX/703/17.pdf

Uchwała Nr LIX/702/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.134.2017 i BR.1511.34.2017)

Uchwała Nr LIX/702/17.pdf

Uchwała Nr LIX/701/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 27 października 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.133.2017) na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LIX/701/17.pdf

Uchwała Nr LIX/700/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.132.2017 i BR.1511.33.2017)

Uchwała Nr LIX/700/17.pdf

Uchwała Nr LIX/699/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.131.2017)

Uchwała Nr LIX/699/17.pdf

Uchwała Nr LIX/698/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.130.2017)

Uchwała Nr LIX/698/17.pdf

Uchwała Nr LIX/697/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.129.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/697/17.pdf

Uchwała Nr LIX/696/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.128.2017 i BR.1511.32.2017)

Uchwała Nr LIX/696/17.pdf

Uchwała Nr LIX/695/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu: 27 października 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.127.2017 i BR.1511.31.2017)

Uchwała Nr LIX/695/17.pdf

Uchwała Nr LIX/694/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.126.2017)

Uchwała Nr LIX/694/17.pdf

Uchwała Nr LIX/693/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.125.2017 i BR.1511.27.2017)

Uchwała Nr LIX/693/17.pdf

Uchwała Nr LIX/692/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.124.2017 i BR.1511.26.2017)

Uchwała Nr LIX/692/17.pdf

Uchwała Nr LIX/691/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.123.2017 i BR.1511.25.2017)

Uchwała Nr LIX/691/17.pdf

Uchwała Nr LIX/690/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.122.2017 i BR.1511.23.2017) w części dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/690/17.pdf

Uchwała Nr LIX/689/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.121.2017 i BR.1511.21.2017) w części dotyczącej działalności Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/689/17.pdf

Uchwała Nr LIX/688/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała Nr LIX/688/17.pdf

Uchwała Nr LIX/687/17 w sprawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

Uchwała Nr LIX/687/17.pdf

Uchwała Nr LIX/686/17 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”

Uchwała Nr LIX/686/17.pdf

Uchwała Nr LIX/685/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017”

Uchwała Nr LIX/685/17.pdf

Uchwała Nr LIX/684/17 w sprawie nadania nazwy „MAGNOLIOWA” drodze położonej w miejscowości Krosinko

Uchwała Nr LIX/684/17.pdf

Uchwała Nr LIX/683/17 w sprawie nadania nazwy „JESIONOWA” drodze położonej w miejscowości Daszewice

Uchwała Nr LIX/683/17.pdf

Uchwała Nr LIX/682/17 w sprawie nadania nazwy „TRUSKAWKOWA” drodze położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIX/682/17.pdf

Uchwała Nr LIX/681/17 w sprawie nadania nazwy „JABŁKOWA” drodze położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIX/681/17.pdf

Uchwała Nr LIX/680/17 w sprawie nadania nazwy „BRZOSKWINIOWA” drodze położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIX/680/17.pdf

Uchwała Nr LIX/679/17 w sprawie nadania nazwy „AGRESTOWA” drodze położonej w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LIX/679/17.pdf

Uchwała Nr LIX/678/17 w sprawie nadania nazwy „DĘBOWA” drodze położonej w miejscowości Baranowo

Uchwała Nr LIX/678/17.pdf

Uchwała Nr LIX/677/17 w sprawie Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” (Zielony Rynek) w Mosinie

Uchwała Nr LIX/677/17.pdf

Uchwała Nr LIX/676/17 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i obsłudze linii komunikacyjnej 699 na trasi

Uchwała Nr LIX/676/17.pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzająca nieważność uchwały nr LIX/676/17.pdf

Uchwała Nr LIX/675/17 zmieniająca Uchwałę Nr LVI/618/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczn

Uchwała Nr LIX/675/17.pdf

Uchwała Nr LIX/674/17 zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi d

Uchwała Nr LIX/674/17.pdf

Uchwała Nr LIX/673/17 uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr LIX/673/17.pdf

Uchwała Nr LIX/672/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr LIX/672/17.pdf

Uchwała Nr LIX/671/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LIX/671/17.pdf

Uchwała Nr LIX/670/17 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr LIX/670/17.pdf

Uchwała Nr LIX/669/17 dotycząca usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchom

Uchwała Nr LIX/669/17.pdf

Uchwała Nr LIX/668/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr LIX/668/17.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf

Uchwała Nr LIX/667/17 w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury - Mosińskiego Ośrodka Kultury

Uchwała Nr LIX/667/17.pdf

Uchwała Nr LIX/666/17 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.

Uchwała Nr LIX/666/17.pdf