LVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.09.2017 r.

Uchwała Nr LVI/640/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.27.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/640/17.pdf

Uchwała Nr LVI/639/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.26.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/639/17.pdf

Uchwała Nr LVI/638/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.25.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/638/17.pdf

Uchwała Nr LVI/637/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.24.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/637/17.pdf

Uchwała Nr LVI/636/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.23.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/636/17.pdf

Uchwała Nr LVI/635/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.22.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/635/17.pdf

Uchwała Nr LVI/634/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1511.21.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVI/634/17.pdf

Uchwała Nr LVI/633/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.118.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVI/633/17.pdf

Uchwała Nr LVI/632/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.116.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVI/632/17.pdf

Uchwała Nr LVI/631/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.114.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVI/631/17.pdf

Uchwała Nr LVI/630/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 24 sierpnia 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.117.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVI/630/17.pdf

Uchwała Nr LVI/629/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.115.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVI/629/17.pdf

Uchwała Nr LVI/628/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2017 r. (numer porządkowy: BR.1510.113.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVI/628/17.pdf

Uchwała Nr LVI/627/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 lipca 2017 r. (data wpływu: 7 lipca 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.112.2017) na Burmistrza Gminy Mosina w przedmiocie nierozpa

Uchwała Nr LVI/627/17.pdf

Uchwała Nr LVI/626/17 w sprawie poparcia Apelu Radnych Rady Gminy Kościan i Wójta Gminy Kościan, dotyczącego podjęcia działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Obry

Uchwała Nr LVI/626/17.pdf

Uchwała Nr LVI/625/17 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Uchwała Nr LVI/625/17.pdf

Uchwała Nr LVI/624/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy

Uchwała Nr LVI/624/17.pdf

Uchwała Nr LVI/623/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

Uchwała Nr LVI/623/17.pdf

Uchwała Nr LVI/622/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr LVI/622/17.pdf

Uchwała Nr LVI/621/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LVI/621/17.pdf

Uchwała Nr LVI/620/17 w sprawie przekazania Miastu Poznań zadania z zakresu realizacji usług edukacyjnych w ramach projektu „Gimnazjalista z Pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w

Uchwała Nr LVI/620/17.pdf

Uchwała Nr LVI/619/17 zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego o

Uchwała Nr LVI/619/17.pdf

Uchwała Nr LVI/618/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LVI/618/1.pdf

Uchwała Nr LVI/617/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S. A. na lata 2017-2026

Uchwała Nr LVI/617/17.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr LVI/617/17.pdf