LVII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.10.2017 r.

Uchwała Nr LVII/662/17 w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVII/662/17.pdf

Uchwała Nr LVII/661/17 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVII/661/17.pdf

Uchwała Nr LVII/660/17 w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Rajkowskiej ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr LVII/660/17.pdf

Uchwała Nr LVII/659/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.29.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVII/659/17.pdf

Uchwała Nr LVII/658/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.28.2017) Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr LVII/658/17.pdf

Uchwała Nr LVII/657/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.120.2017) na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w M

Uchwała Nr LVII/657/17.pdf

Uchwała Nr LVII/656/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 września 2017 r. (data wpływu: 29 września 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.119.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LVII/656/17.pdf

Uchwała Nr LVII/655/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Wodziczki w Rogalinku

Uchwała Nr LVII/655/17.pdf

Uchwała Nr LVII/654/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Rogalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

Uchwała Nr LVII/654/17.pdf

Uchwała Nr LVII/653/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pecnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pecnej

Uchwała Nr LVII/653/17.pdf

Uchwała Nr LVII/652/17 dotycząca przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Zespole Szkół w Krośnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 15 Pułku Ułanó

Uchwała Nr LVII/652/17.pdf

Uchwała Nr LVII/651/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową „Pod Lipami” w Krosinku

Uchwała Nr LVII/651/17.pdf

Uchwała Nr LVII/650/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Daszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

Uchwała Nr LVII/650/17.pdf

Uchwała Nr LVII/649/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego F

Uchwała Nr LVII/649/17.pdf

Uchwała Nr LVII/648/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie

Uchwała Nr LVII/648/17.pdf

Uchwała Nr LVII/647/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Mosinie

Uchwała Nr LVII/647/17.pdf

Uchwała Nr LVII/646/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek

Uchwała Nr LVII/646/17 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.pdf

Uchwała Nr LVII/645/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Uchwała Nr LVII/645/17.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr LVII/645/17.pdf

Uchwała Nr LVII/644/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018

Uchwała Nr LVII/644/17.pdf

Uchwała Nr LVII/643/17 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LVII/643/17.pdf

Uchwała Nr LVII/642/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LVII/642/17.pdf

Uchwała Nr LVII/641/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVII/641/17.pdf