LVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 9.11.2017 r.

Uchwała Nr LVIII/665/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr LVIII/665/17.pdf

Uchwała Nr LVIII/664/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LVIII/664/17.pdf

Uchwała Nr LVIII/663/17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr LVIII/663/17.pdf