LX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.12.2017 r.

Uchwała Nr LX/720/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.147.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LX/720/17.pdf

Uchwała Nr LX/719/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.146.2017) na Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr LX/719/17.pdf

Uchwała Nr LX/718/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.145.2017)

Uchwała Nr LX/718/17.pdf

Uchwała Nr LX/717/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.144.2017)

Uchwała Nr LX/717/17.pdf

Uchwała Nr LX/716/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.143.2017 i BR.1511.37.2017)

Uchwała Nr LX/716/17.pdf

Uchwała Nr LX/715/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.142.2017 i BR.1511.36.2017)

Uchwała Nr LX/715/17.pdf

Uchwała Nr LX/714/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.141.2017 i BR.1511.35.2017)

Uchwała Nr LX/714/17.pdf

Uchwała Nr LX/713/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.140.2017)

Uchwała Nr LX/713/17.pdf

Uchwała Nr LX/712/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.139.2017)

Uchwała Nr LX/712/17.pdf

Uchwała Nr LX/711/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.138.2017)

Uchwała Nr LX/711/17.pdf

Uchwała Nr LX/710/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu: 29 listopada 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.137.2017)

Uchwała Nr LX/710/17.pdf

Uchwała Nr LX/709/17 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr LX/709/17.pdf
Uchwała RIO w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 ust. 7.pdf

Uchwała Nr LX/708/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr LX/708/17.pdf

Uchwała Nr LX/707/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr LX/707/17.pdf

Uchwała Nr LX/706/17 w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr LX/706/17.pdf