LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.01.2018 r.

Uchwała Nr LXII/736/17 w sprawie wyrażenia zgody Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi z siedzibą w Babkach, na nieodpłatne umieszczenie herbu Gminy Mosina na sztandarze jedno

Uchwała Nr LXII/736/18.pdf

Uchwała Nr LXII/735/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.152.2017 i BR.1511.42.2017)

Uchwała Nr LXII/735/18.pdf

Uchwała Nr LXII/734/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.151.2017 i BR.1511.41.2017)

Uchwała Nr LXII/734/18.pdf

Uchwała Nr LXII/733/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.150.2017 i BR.1511.40.2017)

Uchwała Nr LXII/733/18.pdf

Uchwała Nr LXII/732/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.149.2017 i BR.1511.39.2017)

Uchwała Nr LXII/732/18.pdf

Uchwała Nr LXII/731/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 grudnia 2017 r. (data wpływu: 19 grudnia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.148.2017 i BR.1511.38.2017)

Uchwała Nr LXII/731/18.pdf

Uchwała Nr LXII/730/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Uchwała Nr LXII/730/18.pdf
Załącznik do Uchwały Nr
LXII/730/18.jpg
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027.pdf

Uchwała Nr LXII/729/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXII/729/18.pdf

Uchwała Nr LXII/728/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie

Uchwała Nr LXII/728/18.pdf

Uchwała Nr LXII/727/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie

Uchwała Nr LXII/727/18.pdf

Uchwała Nr LXII/726/18 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach

Uchwała Nr LXII/726/18.pdf

Uchwała Nr LXII/725/18 w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina

Uchwała Nr LXII/725/18.pdf

Uchwała Nr LXII/724/18 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

Uchwała Nr LXII/724/18.pdf

Uchwała Nr LXII/723/18 dotycząca dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gm

Uchwała Nr LXII/723/18.pdf
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały.pdf