LXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.02.2018 r.

Uchwała Nr LXIV/751/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.157.2018 i BR.1511.5.2018)

Uchwała Nr LXIV/751/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/750/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.156.2018 i BR.1511.4.2018)

Uchwała Nr LXIV/750/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/749/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.155.2018 i BR.1511.3.2018)

Uchwała Nr LXIV/749/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/748/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.154.2018 i BR.1511.2.2018)

Uchwała Nr LXIV/748/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/747/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 19 stycznia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.153.2018 i BR.1511.1.2018)

Uchwała Nr LXIV/747/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/746/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXIV/746/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/745/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXIV/745/18.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr LXIV/745/18.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXIV/745/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/744/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina

Uchwała Nr LXIV/744/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/743/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury

Uchwała Nr LXIV/743/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/742/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granicy Gminy Mosina

Uchwała Nr LXIV/742/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/741/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2465P w miejscowości Nowinki

Uchwała Nr LXIV/741/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/740/18 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uchwała Nr LXIV/740/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/739/18 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Uchwała Nr LXIV/739/18.pdf

Uchwała Nr LXIV/738/18 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania udzielanej dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opi

Uchwała Nr LXIV/738/18.pdf
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały.pdf