LXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29 maja i 5 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr LXIX/839/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/839/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/838/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/838/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/837/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/837/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/836/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 4 „Za Barwą” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/836/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/835/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/835/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/834/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/834/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/833/18 w sprawie nadania statutu Osiedlu nr 1 „Śródmieście” w Mosinie

Uchwała Nr LXIX/833/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/832/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Żabinko

Uchwała Nr LXIX/832/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/831/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Wiórek

Uchwała Nr LXIX/831/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/830/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Świątniki

Uchwała Nr LXIX/830/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/829/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Sowinki, Sowiniec

Uchwała Nr LXIX/829/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/828/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Sasinowo

Uchwała Nr LXIX/828/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/827/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalinek

Uchwała Nr LXIX/827/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/826/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Rogalin

Uchwała Nr LXIX/826/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/825/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Radzewice

Uchwała Nr LXIX/825/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/824/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Pecna, Konstantynowo

Uchwała Nr LXIX/824/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/823/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Mieczewo

Uchwała Nr LXIX/823/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/822/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosno

Uchwała Nr LXIX/822/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/821/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Krosinko, Ludwikowo

Uchwała Nr LXIX/821/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/820/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Krajkowo, Baranowo

Uchwała Nr LXIX/820/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/819/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Stare

Uchwała Nr LXIX/819/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/818/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Dymaczewo Nowe

Uchwała Nr LXIX/818/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/817/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Drużyna, Nowinki

Uchwała Nr LXIX/817/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/816/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Daszewice

Uchwała Nr LXIX/816/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/815/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Czapury

Uchwała Nr LXIX/815/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/814/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Borkowice, Bolesławiec

Uchwała Nr LXIX/814/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/813/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Baranówko

Uchwała Nr LXIX/813/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/812/18 w sprawie nadania statutu Sołectwu Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Uchwała Nr LXIX/812/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/811/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina”

Uchwała Nr LXIX/811/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/810/18 dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXIX/810/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/809/18 dotycząca przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu: 16 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.176.2018 i BR.1511.21.2018)

Uchwała Nr LXIX/809/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/808/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 maja 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.181.2018)

Uchwała Nr LXIX/808/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/807/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 30 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.179.2018)

Uchwała Nr LXIX/807/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/806/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 20 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.178.2018)

Uchwała Nr LXIX/806/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/805/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu: 17 kwietnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.177.2018 i BR.1511.22.2018)

Uchwała Nr LXIX/805/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/804/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.175.2018 i BR.1511.20.2018)

Uchwała Nr LXIX/804/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/803/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.174.2018 i BR.1511.19.2018)

Uchwała Nr LXIX/803/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/802/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.173.2018 i BR.1511.18.2018)

Uchwała Nr LXIX/802/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/801/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.172.2018 i BR.1511.17.2018)

Uchwała Nr LXIX/801/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/800/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.171.2018 i BR.1511.16.2018)

Uchwała Nr LXIX/800/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/799/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 10 kwietnia 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.170.2018)

Uchwała Nr LXIX/799/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/798/18 w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mosina

Uchwała Nr LXIX/798/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/797/18 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Uchwała Nr LXIX/797/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/796/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Uchwała Nr LXIX/796/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/795/18 dotycząca przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich wym

Uchwała Nr LXIX/795/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/794/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Uchwała Nr LXIX/794/18.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr LXIX/794/18.jpg
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIX/794/18.pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIX/794/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/793/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr LXIX/793/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/792/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Mosina na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej


Uchwała Nr LXIX/791/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr LXIX/791/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/790/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXIX/790/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/789/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXIX/789/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/788/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok

Uchwała Nr LXIX/788/18.pdf

Uchwała Nr LXIX/787/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok

Uchwała Nr LXIX/787/18.pdf
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok.pdf
Załączniki nr 1-6 i 8-12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok.pdf
Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok.pdf
Sprawozdanie finansowe za rok 2017.pdf