LXXIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 23.08.2018 r.

Uchwała Nr LXXIII/873/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr LXXIII/873/18.pdf

Uchwała Nr LXXIII/872/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr LXXIII/872/18.pdf

Uchwała Nr LXXIII/871/18 dotycząca utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Mosina w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr LXXIII/871/18.pdf

Uchwała Nr LXXIII/870/18 zmieniająca Uchwałę Nr LXVII/774/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Mosina, ustalenia ich numerów, granic

Uchwała Nr LXXIII/870/18.pdf

Uchwała Nr LXXIII/869/18 zmieniająca Uchwałę Nr LXV/756/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybie

Uchwała Nr LXXIII/869/18.pdf