LXXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 18.10.2018 r.

Uchwała Nr LXXV/897/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu: 26 września 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.196.2018) w sprawie niedopełnienia obowiązku ogłos

Uchwała Nr LXXV/897/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/896/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.195.2018 i BR.1511.36.2018)

Uchwała Nr LXXV/896/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/895/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.194.2018 i BR.1511.35.2018)

Uchwała Nr LXXV/895/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/894/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 17 września 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.193.2018 i BR.1511.34.2018)

Uchwała Nr LXXV/894/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/893/18 w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych

Uchwała Nr LXXV/893/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/892/18 w sprawie nadania nazwy ulicy BUKOWA drodze zlokalizowanej w miejscowości Mieczewo

Uchwała Nr LXXV/892/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/891/18 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Uchwała Nr LXXV/891/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/890/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Uchwała Nr LXXV/890/18.pdf

Uchwała Nr LXXV/889/18 zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół prowadzonych przez niesamorządowe organy na terenie gminy Mosin

Uchwała Nr LXXV/889/18.pdf