X sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.04.2015 r.

Uchwała Nr X/73/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr X/73/15.PDF

Uchwała Nr X/72/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwała Nr X/72/15.PDF

Uchwała Nr X/71/15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinie

Uchwała Nr X/71/15.PDF

Uchwała Nr X/70/15 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Mieczewie

Uchwała Nr X/70/15.PDF

Uchwała Nr X/69/15 dotycząca kontynuacji członkostwa Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski

Uchwała Nr X/69/15.PDF

Uchwała Nr X/68/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr X/68/15.PDF

Uchwała Nr X/67/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr X/67/15.PDF

Uchwała Nr X/66/15 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody

Uchwała Nr X/66/15.PDF

Uchwała Nr X/65/15 w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody

Uchwała Nr X/65/15.PDF

Uchwała Nr X/64/15 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr X/64/15.PDF

Uchwała Nr X/63/15 w sprawie przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

Uchwała Nr X/63/15.PDF