XIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 28.05.2015 r.

Uchwała Nr XIII/86/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr XIII/86/15.PDF

Uchwała Nr XIII/85/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Uchwała Nr XIII/85/15.PDF

Uchwała Nr XIII/84/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok

Uchwała Nr XIII/84/15.PDF

Uchwała Nr XIII/83/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok

Uchwała Nr XIII/83/15.PDF
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok.PDF

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok.PDF
Sprawozdanie finansowe za rok 2014.PDF