XL sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.11.2016 r.

Uchwała Nr XL/414/16 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Uchwała Nr XL/414/16.pdf

Uchwała Nr XL/413/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 9 listopada 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.27.2016 i BR.1510.54.2016)

Uchwała Nr XL/413/16.pdf

Uchwała Nr XL/412/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 9 listopada 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.26.2016)

Uchwała Nr XL/412/16.pdf

Uchwała Nr XL/411/16 dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.54.2016 i BR.1511.27.2016)

Uchwała Nr XL/411/16.pdf

Uchwała Nr XL/410/16 dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.53.2016)

Uchwała Nr XL/410/16.pdf

Uchwała Nr XL/409/16 dotycząca skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.52.2016)

Uchwała Nr XL/409/16.pdf

Uchwała Nr XL/408/16 dotycząca skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.51.2016)

Uchwała Nr XL/408/16.pdf

Uchwała Nr XL/407/16 dotycząca skargi z dnia 18 i 27 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.50.2016)

Uchwała Nr XL/407/16.pdf

Uchwała Nr XL/406/16 dotycząca skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.49.2016)

Uchwała Nr XL/406/16.pdf

Uchwała Nr XL/405/16 dotycząca skargi z dnia 6, 18 i 27 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.48.2016)

Uchwała Nr XL/405/16.pdf

Uchwała Nr XL/404/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.47.2016)

Uchwała Nr XL/404/16.pdf

Uchwała Nr XL/403/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 30 września 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.45.2016)

Uchwała Nr XL/403/16.pdf

Uchwała Nr XL/402/16 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Krosinku

Uchwała Nr XL/402/16.pdf

Uchwała Nr XL/401/16 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mosinie

Uchwała Nr XL/401/16.pdf

Uchwała Nr XL/400/16 w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego w Mosinie

Uchwała Nr XL/400/16.pdf

Uchwała Nr XL/399/16 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Nr XL/399/16.pdf

Uchwała Nr XL/398/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Uchwała Nr XL/398/16.pdf

Uchwała Nr XL/397/16 w sprawie nadania Statutu Mosińskiej Bibliotece Publicznej w Mosinie

Uchwała Nr XL/397/16.pdf

Uchwała Nr XL/396/16 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Uchwała Nr XL/396/16.pdf

Uchwała Nr XL/395/16 dotycząca procedur związanych z dotacjami dla przedszkoli

Uchwała Nr XL/395/16.pdf
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 r.pdf