XLI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 20.12.2016 r.

Uchwała Nr XLI/438/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.29.2016 i BR.1510.62.2016)

Uchwała Nr XLI/438/16.pdf

Uchwała Nr XLI/437/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 16 listopada 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1511.28.2016)

Uchwała Nr XLI/437/16.pdf

Uchwała Nr XLI/436/16 dotycząca skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.63.2016)

Uchwała Nr XLI/436/16.pdf

Uchwała Nr XLI/435/16 dotycząca skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.62.2016 i BR.1511.29.2016)

Uchwała Nr XLI/435/16.pdf

Uchwała Nr XLI/434/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.61.2016)

Uchwała Nr XLI/434/16.pdf

Uchwała Nr XLI/433/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.60.2016)

Uchwała Nr XLI/433/16.pdf

Uchwała Nr XLI/432/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.59.2016)

Uchwała Nr XLI/432/16.pdf

Uchwała Nr XLI/431/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.58.2016)

Uchwała Nr XLI/431/16.pdf

Uchwała Nr XLI/430/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.57.2016)

Uchwała Nr XLI/430/16.pdf

Uchwała Nr XLI/429/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.56.2016)

Uchwała Nr XLI/429/16.pdf

Uchwała Nr XLI/428/16 dotycząca skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17.11.2016 r., numer porządkowy: BR.1510.55.2016)

Uchwała Nr XLI/428/16.pdf

Uchwała Nr XLI/427/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.54.2016 i BR.1511.27.2016)

Uchwała Nr XLI/427/16.pdf

Uchwała Nr XLI/426/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.53.2016)

Uchwała Nr XLI/426/16.pdf

Uchwała Nr XLI/425/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.52.2016)

Uchwała Nr XLI/425/16.pdf

Uchwała Nr XLI/424/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.51.2016)

Uchwała Nr XLI/424/16.pdf

Uchwała Nr XLI/423/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 i 27 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.50.2016)

Uchwała Nr XLI/423/16.pdf

Uchwała Nr XLI/422/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.49.2016)

Uchwała Nr XLI/422/16.pdf

Uchwała Nr XLI/421/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 6, 18 i 27 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.48.2016)

Uchwała Nr XLI/421/16.pdf

Uchwała Nr XLI/420/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”

Uchwała Nr XLI/420/16.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr XLI/420/16 - część 1.pdf
Załącznik do Uchwały Nr XLI/420/16 - część 2.pdf

Uchwała Nr XLI/419/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/210/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

Uchwała Nr XLI/419/16.pdf

Uchwała Nr XLI/418/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XLI/418/16.pdf

Uchwała Nr XLI/417/16 zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi d

Uchwała Nr XLI/417/16.pdf

Uchwała Nr XLI/416/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016-2022

Uchwała Nr XLI/416/16.pdf

Uchwała Nr XLI/415/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XLI/415/16.pdf