XLII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 29.12.2016 r.

Uchwała Nr XLII/444/16 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr XXXV/299/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XLII/444/16.pdf

Uchwała Nr XLII/443/16 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/366/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami k

Uchwała Nr XLII/443/16.pdf

Uchwała Nr XLII/442/16 dotycząca upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina

Uchwała Nr XLII/442/16.pdf

Uchwała Nr XLII/441/16 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XLII/441/16.pdf

Uchwała Nr XLII/440/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2017-2022

Uchwała Nr XLII/440/16.pdf

Uchwała Nr XLII/439/16 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr XLII/439/16.pdf