XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 26.01.2017 r.

Uchwała Nr XLIII/476/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.2.2017)

Uchwała Nr XLIII/476/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/475/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.1.2017)

Uchwała Nr XLIII/475/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/474/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.32.2016 i BR.1510.66.2016)

Uchwała Nr XLIII/474/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/473/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.31.2016 i BR.1510.65.2016)

Uchwała Nr XLIII/473/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/472/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.30.2016)

Uchwała Nr XLIII/472/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/471/17 dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.75.2017)

Uchwała Nr XLIII/471/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/470/17 dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.74.2017)

Uchwała Nr XLIII/470/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/469/17 dotycząca skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1510.73.2017)

Uchwała Nr XLIII/469/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/468/17 dotycząca skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.72.2016)

Uchwała Nr XLIII/468/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/467/17 dotycząca skargi z dnia 20 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.71.2016)

Uchwała Nr XLIII/467/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/466/17 dotycząca skargi z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu: 20 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.70.2016)

Uchwała Nr XLIII/466/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/465/17 dotycząca skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.69.2016)

Uchwała Nr XLIII/465/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/464/17 dotycząca skargi z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu: 16 grudnia 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.68.2016)

Uchwała Nr XLIII/464/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/463/17 dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.67.2016)

Uchwała Nr XLIII/463/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/462/17 dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.66.2016 i BR.1511.32.2016)

Uchwała Nr XLIII/462/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/461/17 dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.65.2016 i BR.1511.31.2016)

Uchwała Nr XLIII/461/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/460/17 dotycząca skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.64.2016)

Uchwała Nr XLIII/460/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/459/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.63.2016)

Uchwała Nr XLIII/459/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/458/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 1 grudnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.62.2016 i BR.1511.29.2016)

Uchwała Nr XLIII/458/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/457/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.61.2016)

Uchwała Nr XLIII/457/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/456/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.60.2016)

Uchwała Nr XLIII/456/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/455/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.59.2016)

Uchwała Nr XLIII/455/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/454/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.58.2016)

Uchwała Nr XLIII/454/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/453/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.57.2016)

Uchwała Nr XLIII/453/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/452/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.56.2016)

Uchwała Nr XLIII/452/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/451/17 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu: 17 listopada 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.55.2016)

Uchwała Nr XLIII/451/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/450/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P w miejscowości Mosina

Uchwała Nr XLIII/450/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/449/17 w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie w nieruchomość

Uchwała Nr XLIII/449/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/448/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mosina

Uchwała Nr XLIII/448/17.pdf
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLIII/448/17.pdf
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/448/17.pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/448/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/447/17 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina

Uchwała Nr XLIII/447/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/446/17 dotycząca dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli

Uchwała Nr XLIII/446/17.pdf

Uchwała Nr XLIII/445/17 w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat

Uchwała Nr XLIII/445/17.pdf