XV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 25.06.2015 r.

Uchwała Nr XV/95/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta o zrewidowanie skargi z dnia 26 października 2014 r.

Uchwała Nr XV/95/15.PDF

Uchwała Nr XV/94/15 w sprawie nadania nazwy ulicy w Dymaczewie Nowym

Uchwała Nr XV/94/15.PDF

Uchwała Nr XV/93/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Mosina w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała Nr XV/93/15.PDF

Uchwała Nr XV/92/15 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego

Uchwała Nr XV/92/15.PDF

Uchwała Nr XV/91/15 dotycząca tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, d

Uchwała Nr XV/91/15.PDF

Uchwała Nr XV/90/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XV/90/15.PDF

Uchwała Nr XV/89/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr XV/89/15.PDF

Uchwała Nr XV/88/15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XV/88/15.PDF

Uchwała Nr XV/87/15 dotycząca projektu pn.: "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służ

Uchwała Nr XV/87/15.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf