XVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 24.09.2015 r.

Uchwała Nr XVIII/122/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usłu

Uchwała Nr XVIII/122/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/121/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/121/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/120/15 w sprawie skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XVIII/120/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/119/15 w sprawie rozpatrzenia wniosku Tadeusza Vogta z 10 sierpnia 2015 r. o zrewidowanie skargi z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz 14 innych skarg z lat 2014-2015

Uchwała Nr XVIII/119/1.PDF

Uchwała Nr XVIII/118/15 dotycząca przekazania do WSA w Poznaniu skargi na uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i mi

Uchwała Nr XVIII/118/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/117/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego

Uchwała Nr XVIII/117/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/116/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVIII/116/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/115/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XVIII/115/15 - część pierwsza.PDF
Uchwała Nr XVIII/115/15 - część druga.PDF

Uchwała Nr XVIII/114/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr XVIII/114/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/113/15 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimna

Uchwała Nr XVIII/113/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/112/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego wspierania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym Pomoc Gminy w zak

Uchwała Nr XVIII/112/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/111/15 zmieniająca Uchwałę Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezd

Uchwała Nr XVIII/111/15.PDF

Uchwała Nr XVIII/110/15 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Uchwała Nr XVIII/110/15.PDF
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/110/15.PDF