XXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 5.11.2015 r.

Uchwała Nr XXI/150/15 zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego, działającej pod firmą Zakł

Uchwała Nr XXI/150/15.PDF

Uchwała Nr XXI/149/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr XXI/149/15.PDF

Uchwała Nr XXI/148/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr XXI/148/15.PDF

Uchwała Nr XXI/147/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016

Uchwała Nr XXI/147/15.PDF

Uchwała Nr XXI/146/15 w sprawie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXI/146/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1411/2015 z dnia 2.12.2015 r. stwierdziło nieważność niniejszej uchwały) 

Uchwała Nr XXI/145/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXI/145/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 24/1410/2015 z dnia 2.12.2015 r. stwierdziło nieważność paragrafu 1 pkt 3 lit. c tiret 4 i tiret 5 oraz paragrafu 1 pkt 6 lit. a tiret 4 niniejszej uchwały)

Uchwała Nr XXI/144/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/144/15.PDF