XXV sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 30.12.2015 r.

Uchwała Nr XXV/187/15 w sprawie rozpatrzenia skargi Tadeusza Vogta z dnia 21 października 2015 r.

Uchwała Nr XXV/187/15.PDF

Uchwała Nr XXV/186/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXV/186/15.PDF

Uchwała Nr XXV/185/15 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mosina"

Uchwała Nr XXV/185/15.PDF
Załącznik do Uchwały
Nr XXV/185/15.PDF
Załącznik do załącznika do Uchwały Nr XXV/185/15.PDF

Uchwała Nr XXV/184/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XXV/184/15.PDF

Uchwała Nr XXV/183/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XXV/183/15.PDF

Uchwała Nr XXV/182/15 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr XXV/182/15.PDF

Uchwała Nr XXV/181/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr XXV/181/15.PDF
(Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą Nr 3/295/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. stwierdziło, że niniejsza uchwała podjęta została z naruszeniem przepisów powołanych w treści uzasadnienia i uznała, iż naruszenie prawa ma charakter nieistotny)

Uchwała Nr XXV/180/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XXV/180/15.PDF