XXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.01.2016 r.

Uchwała Nr XXVI/199/16 w sprawie przekazania skargi z dnia 13 stycznia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXVI/199/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/198/16 w sprawie skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/198/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/197/16 w sprawie skargi z dnia 13 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/197/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/196/16 w sprawie skargi z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXVI/196/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/195/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXVI/195/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/194/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XXVI/194/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/193/16 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XXVI/193/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/192/16 w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Burmistrza Gminy Mosina

Uchwała Nr XXVI/192/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/191/16 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

Uchwała Nr XXVI/191/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/190/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Uchwała Nr XXVI/190/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/189/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Uchwała Nr XXVI/189/16.pdf

Uchwała Nr XXVI/188/16 zmieniająca uchwałę dotyczącą dotacji dla różnego rodzaju przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicz

Uchwała Nr XXVI/188/16.pdf