XXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 17.05.2016 r.

Uchwała Nr XXXI/256/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina na temat części budżetu Gminy Mosina na 2017 rok, przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obyw

Uchwała Nr XXXI/256/16.PDF
(Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym KN - I.4131.1.209.2016.5 z 21 czerwca 2016 r. orzekł nieważność niniejszej uchwały)