XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie - 27.10.2016 r.

Uchwała Nr XXXVIII/387/16 dotycząca przekazania skargi z dnia 30 września 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.24.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/387/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/386/16 dotycząca skargi z dnia 6 października 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.47.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/386/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/385/16 dotycząca skargi z dnia 30 września 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.45.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/385/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/384/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 14 września 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.44.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/384/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/383/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 11 sierpnia 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.43.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/383/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/382/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.42.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/382/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/381/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.41.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/381/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/380/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.40.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/380/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/379/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.39.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/379/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/378/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.38.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/378/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/377/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.37.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/377/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/376/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.36.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/376/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/375/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu: 5 lipca 2016 r., numer porządkowy: BR.1510.35.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/375/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/374/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.34.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/374/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/373/16 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 5 lipca 2016 r. (numer porządkowy: BR.1510.33.2016)

Uchwała Nr XXXVIII/373/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/372/16 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców ul. Piaskowej, ul. Podleśnej i ul. Wiśniowej w Radzewicach z dnia 6 września 2016 r.

Uchwała Nr XXXVIII/372/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/371/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna

Uchwała Nr XXXVIII/371/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/370/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko

Uchwała Nr XXXVIII/370/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/369/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Poznań

Uchwała Nr XXXVIII/369/16.pdf
Załącznik do
Uchwały Nr XXXVIII/369/16 - część nr 1.pdf
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/369/16 - część nr 2.pdf
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/369/16 - część nr 3.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/368/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Mosina - Puszczykowo

Uchwała Nr XXXVIII/368/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/367/16 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Kórnik

Uchwała Nr XXXVIII/367/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/366/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Uchwała Nr XXXVIII/366/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/365/16 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXVIII/365/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/364/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVIII/364/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/363/16 dotycząca sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Uchwała Nr XXXVIII/363/16.pdf

Uchwała Nr XXXVIII/362/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Uchwała Nr XXXVIII/362/16.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.pdf