III sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr III/18/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.3.2018 i BR.1511.3.2018)

Uchwała Nr III/18/18.pdf

Uchwała Nr III/17/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.2.2018 i BR.1511.2.2018)

Uchwała Nr III/17/18.pdf

Uchwała Nr III/16/18 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 16 listopada 2018 r. (numer porządkowy: BR.1510.1.2018 i BR.1511.1.2018)

Uchwała Nr III/16/18.pdf

Uchwała Nr III/15/18 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2019 rok

Uchwała Nr III/15/18.pdf

Uchwała Nr III/14/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2466P w miejscowości Mosina

Uchwała Nr III/14/18.pdf

Uchwała Nr III/13/18 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Uchwała Nr III/13/18.pdf

Uchwała Nr III/12/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022

Uchwała Nr III/12/18.pdf

Uchwała Nr III/11/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr III/11/18 - część 1.pdf
Uchwała Nr III/11/18 - część 2.pdf

Uchwała Nr III/10/18 w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szk

Uchwała Nr III/10/18.pdf

Uchwała Nr III/9/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/9/18.pdf